25 632 84 35   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasoby

Prawo wykonywania zawodu

Składka członkowska i inne opłaty w roku 2023 - obowiązek pielęgniarki i położnej  Pobierz pdf

Obowiązek sprawozdawczy - dotyczy praktyk zawodowych   Pobierz pdf

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych  Zobacz pdf

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej  Zobacz pdf - aktualizacja 23.03.2021

Komunikat dotyczy praktyk zawodowych  Zobacz pdf

Uchwała o działalności leczniczej  Zobacz pdf

Obowiązek pielęgniarki i położnej  Zobacz pdf

Uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału  Zobacz pdf

 

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia  Pobierz pdf
 

Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
Pokaż pdf

Załączniki  Uchwała 320/VII/2018 

Załącznik 1 - wzór wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu   Pobierz pdf -  załącznik nr 1 do uchwały Nr 413/VII/2020

Załącznik 2 - wzór wniosku o przyznanie ograniczonego lub pełnego pwz osobie, nie będącej obywatelem UE  Pobierz pdf -  załącznik nr 2 do uchwały Nr 413/VII/2020

Załącznik 3 - wzór wniosku o stwierdzenie pwz osobie, będącej obywatelem UE   Pobierz pdf -  załącznik nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020

Załącznik 4 - wzór wniosku o wpis do okręgowego rejestru   Pobierz pdf

Załącznik 5 - wzór wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru   Pobierz pdf

Załącznik 6 - wydanie duplikatu zaświadczenia o pwz w przypadku jego utraty   Pobierz pdf

Załącznik 7 - wymiana na nowe zaświadczenie o pwz   Pobierz pdf

Załącznik 8 - arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze   Pobierz pdf

Załącznik 9 - kody OIPIP oraz województw   Pobierz pdf

Załącznik 10 - oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu   Pobierz pdf

Załącznik 11 - oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu   Pobierz pdf

Załącznik 12 - oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu   Pobierz pdf

Załącznik 13 - wzory pieczątek   Pobierz pdf

Załącznik 14 - oświadczenie o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu   Pobierz pdf

Załącznik 15 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez OIPIP   Pobierz pdf

Załącznik 16 - potwierdzenie odbioru zaświadczenia  Pobierz pdf

 

Uchwała Nr  319/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  12 września 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
Pokaż pdf

Załączniki  Uchwała 319/VII/2018 

Załącznik 1 - zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej   Pobierz pdf

Załącznik 2 - wniosek o wydanie zaświadczenia  Pobierz pdf

 

Uchwala Nr 165/VH/2017 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: trybu dochodzenia niezapłaconych składek członkowskich.
Pobierz pdf

 

Omówienie przepisów w przedmiocie obowiązkowej przynależności pielęgniarek i położnych do samorządu zawodowego, obowiązku opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych, oraz aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych.
Pobierz pdf 

 

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej nie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Przewodnik: Pobierz pdf

Region Siedlecki

region-siedlecki

 

Dane teleadresowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl 

tel./fax: (25) 632-54-10
tel.: (25) 632-84-35
tel.kom.: 502-052-417

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518

Biuro

Biuro Izby czynne:  
Pn. 8:00-17:00, Wt. 8:00-16:00, Śr. 8:00-17:00, Czw. 7:30-17:00, Pt. 8:00-16:00

Porady Prawne:
Śr. 11:00-12:00

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pierwsza i trzecia środa miesiaca w godz. 16:00 - 17:00,  telefon: (25) 632-84-35